T-dance T-dance T-dance T-dance
This is an example of a HTML caption with a link.

T-nager

Pro tanečníky od 13 let. V tuto chvíli je již počítáno stím, že děti mají nějaké návyky správného držení těla a je zde samozřejmostí, že toto držení by mělo být  automaticky přenášeno do choreografiích. Více se teď klade důraz na pohybovou paměť a koordianci. Tanečníci se učí delší pohybové vazby, které jsou technicky náročné. Při těchto variací se již začíná kládst důraz na výraz a celkové propojení těla.  V improvizaci by měli být schopni postavit krátkou choreografii, která by měla mít v sobě ukryt příběh ze života a zároveň by měli výrazem dokázat vyjádřit emoce k danému tématu. 

Nezbytné informace:

Tato skupina je soutěžní a vystupuje. ( v této skupině není možnost volit si, že dítě  nebude vystupovat )  

 

Každý tanečník od nás dostane notýsek, který funguje jako informační prostředek pro rodiče o vystoupeních.

Hodinu vede Gabriela Kroutilová / Pavla Vařáková / Tamara Houdková  ( každé úterý 16:45 - 18:15 a každý čtvrtek 16:00 - 17:30 )