T-dance T-dance T-dance T-dance
This is an example of a HTML caption with a link.

Taniny

Tato skupina je určina pro děti ve věku od 4 - 5 let. Výuka v hodinách je zaměřena na správné držení těla a správné postavení chodidla a to nejen v paraelní pozici, ale i ve vytočení.  Děti se naučí chodit přes špičku a zplastiční si chodidlo. Důležitou součástí je vnímání prostoru a chůze v různých prostorových křivkách, vlnách a obrazcích za použití 2, 3, 4 dobého taktu.  Také budeme pracovat s tempem, kde děti naučíme plynule zpomalovat a zrychlovat v chůzi a běhu vpřed i vzad. Dále se naučí základní skokové kroky ( cval, poskočný krok, koníčkový krok atd. ), které propojíme do jednoduchých tanečních celků za doprovodu lidových písní. U takto malých dětí využíváme pohybových her s rekvizitami ( šátky, pírka, stuhy, obruče atd. ) a často doprovázíme pohyb slovem. Děti také necháváme improvizovat na hudbu se zadaným tématem  například z pohádek,  což v dětech přirozeně rozvíjí jejich pohybovou fantazii.  Pro protažení používáme dětskou Jógu pro děti od Karla Nešpora. Jelikož naše technika spočívá především v práci se zemí a s gravitací, pracujeme proto s dětmi i v základních polohách na zemí a připravujeme se na na první převaly. 

Většina hodiny, je vedena formou hry, kdy dítě ani nepostřehne, že se něco učí a přitom tomu tak je. 

Nezbytné informace: 

Během celého roku mají děti možnost zúčastnit se několika vystoupení ( pokud nebudete chtít vystupovat, nahlastě to prosím do konce září ). 

Jak se obléknout na lekci: 

Legíny, tričko, baletní dresík.... necháváme to na vás. Jen prosíme, aby oblečení bylo upnuté a sukně nebyla delší než do půlky stehen. Všichni tanečníci z T- Dance nosí černé piškoty ( baletní cvičky ). Objednáváme je společně první týden v říjnu. Cena je 260 Kč. Můžete si také koupit bazárkové za 100 Kč. Děti si na lekce nosí pití. 

Každé ditě od nás dostane notýsek, kde má možnost sbírat hvězdičky za práci v hodině . Notýsek také funguje jako informační prostředek pro rodiče o vystoupeních.  

Hodinu vede Gabriela Kroutilová ( každý čtvrtek 15:00 - 16:00 )